Výkonný výbor

Složení

Předseda TJ Jiskra

Bc. Pavel Vrzáček
tel.: 777 670 324
e-mail: PVrzacek@rsts.cz

Místopředseda TJ Jiskra

Jaromír Blažek

Tajemník TJ Jiskra

Mgr. Petra Menšíková
tel.: 730 150 717
e-mail: jiskra@jiskra-zruc.cz

Členové výboru TJ Jiskra

Bc. Pavel Vrzáček
Jaromír Blažek
Mgr. Petra Menšíková
Mgr. Martin Hujer
Ladislav Kovář
Stanislav Koudela
Mgr. Jindřich Pustka
Jiří Moravec
Petr Tvrdík